bakkerij hilvers

Geslaagde bijeenkomst bij Bakkerij Hilvers

Dat iedereen iets met brood en banket heeft bleek wel op de bijeenkomst bij Bakkerij Hlivers. Een bijeenkomst weer anders dan alle anderen.

Psychologische barrières en bedrijfsoverdracht

Waarom kent een bedrijfsoverdracht nogal eens een ongewenste afloop? Dit terwijl wordt gehandeld vanuit de beste intenties van zowel overdrager als overnemers blijken die intenties niet altijd helder. Nader onderzoek is vereist.

rondetafel gesprek

Ronde Tafel Bedrijfsopvolging; Zij is niet geschikt!

Op woensdag 30 januari vond in een intieme setting een inspirerende bijeenkomst plaats met een ondernemer en zijn gezin over bedrijfsopvolging. Door Henk Fioole en Erik Traas (Beljon + Westerterp) en Jeroen Huisman (Centrum voor Bedrijfsopvolging) werd het proces van bedrijfsopvolging toegelicht en valkuilen aangestipt.

Themabijeenkomst VNO-NCW Achterhoek 14 februari 2019

Een delicate relatie tussen familie en bedrijf! Op donderdag 14 februari 2019 organiseert VNO-NCW Achterhoek samen met BDO Accountants & Adviseurs een bijeenkomst rondom het thema familiebedrijven in De Steck in Doetinchem. Familiebedrijven laten keer op keer zien dat ze door betrokkenheid van de familie/aandeelhouders, lange termijn visie én ondernemerschap de motor zijn van de Nederlandse […]

GFG Subsidiemogelijkheden ESF

Lenen bij eigen BV: ontmoedigt door nieuwe wetgeving

Op dinsdag 18 september 2018 heeft het kabinet zijn belastingplannen voor het aankomende jaar bekend gemaakt. De meest verrassende maatregel zat echter in de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019, die pas op 19 september 2018 is gepubliceerd en is aangepast in de kamerbrief betreffende heroverweging van het pakket vestigingsklimaat van 15 oktober 2018. Het […]