nijmegen business

Familiebedrijven leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de economie

Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker een band met lokale toeleveranciers en lokale verenigingen. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie.