Themabijeenkomst VNO-NCW Achterhoek 14 februari 2019

Een delicate relatie tussen familie en bedrijf!

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert VNO-NCW Achterhoek samen met BDO Accountants & Adviseurs een bijeenkomst rondom het thema familiebedrijven in De Steck in Doetinchem. Familiebedrijven laten keer op keer zien dat ze door betrokkenheid van de familie/aandeelhouders, lange termijn visie én ondernemerschap de motor zijn van de Nederlandse economie.

Lees meer

GFG Subsidiemogelijkheden ESF

Lenen bij eigen BV: ontmoedigt door nieuwe wetgeving

Op dinsdag 18 september 2018 heeft het kabinet zijn belastingplannen voor het aankomende jaar bekend gemaakt. De meest verrassende maatregel zat echter in de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019, die pas op 19 september 2018 is gepubliceerd en is aangepast in de kamerbrief betreffende heroverweging van het pakket vestigingsklimaat van 15 oktober 2018. Het […]