Psychologische barrières en bedrijfsoverdracht

Waarom kent een bedrijfsoverdracht nogal eens een ongewenste afloop? Dit terwijl wordt gehandeld vanuit de beste intenties van zowel overdrager als overnemers blijken die intenties niet altijd helder. Nader onderzoek is vereist.

rondetafel gesprek

Ronde Tafel Bedrijfsopvolging; Zij is niet geschikt!

Op woensdag 30 januari vond in een intieme setting een inspirerende bijeenkomst plaats met een ondernemer en zijn gezin over bedrijfsopvolging. Door Henk Fioole en Erik Traas (Beljon + Westerterp) en Jeroen Huisman (Centrum voor Bedrijfsopvolging) werd het proces van bedrijfsopvolging toegelicht en valkuilen aangestipt.