Als de overdracht binnen de familie niet lukt…

peter blokland

Onze ronde tafel bijeenkomsten worden door maximaal 10 familiebedrijven bezocht. De ‘succesformule’ voor deze avonden is eigenlijk heel simpel. Met een beperkt aantal dga’s en eventueel de opvolging in gesprek met een ondernemer die een belangrijke verandering binnen zijn bedrijf heeft doorgemaakt. Daarmee wordt deze ondernemer ook vaak een expert op die gebieden. Deze bijeenkomsten blijken altijd van waarde te zijn voor de deelnemers. Er ontstaan nieuwe inzichten over de specifieke uitdagingen binnen het bedrijf en er wordt ook openhartig over persoonlijke aangelegenheden gesproken.

De afgelopen bijeenkomst

Zo was ook de laatste bijeenkomst, waar Peter Blokland vertelde over de afgelopen 4 jaar binnen Blokland Cold Stores, weer een bijzondere. Peter, vierde generatie, was er na de eerste gesprekken met zijn oom van overtuigd dat zijn toekomst lag binnen het familiebedrijf. Startend vanuit een beperkt belang in de zaak was de waardering op basis van de vrije cashflow en met behulp van enkele specialisten snel afgesproken.

Peter die het vak heeft geleerd bij een aantal Amerikaanse bedrijven ging op zoek naar mogelijke verbeteringen van de werkprocessen, omarmde innovatie en besprak met zijn klanten hoe men een nog betere performance kon bieden. Samen met zijn oom en de 100 medewerkers het bedrijf naar nieuwe groei en bloei brengen. Groei die ook zou leiden tot de uiteindelijke overname.

Puzzelstukken

De puzzelstukken zijn vaak de cultuur, structuur, waardebepaling en terugverdientijd. Samen met het streven naar continuïteit en het feit dat ondernemen soms ook een eenzaam beroep is, was het uiteindelijk een niet oplosbare opgave.

Het bleek dat de beoogde veranderingen doorvoeren binnen je familiebedrijf toch anders is dan processen aanpassen in een Amerikaans bedrijf. Zeker als blijkt dat een aantal loyale medewerkers niet in voldoende mate beschikt over de gevraagde competenties omdat doorlopende opleiding en beoordeling niet op de agenda stonden. Het beeld van zaken doen was altijd intern gericht en min of meer gemoedelijk: ‘ons kent ons’ en ‘afspraak is afspraak’, dat komt dus wel goed! De concurrentie ontwikkelde zich echter sneller en werd heftiger. Ook waren de dreiging van claims en de strengere eisen vanuit het ministerie niet bevorderlijk voor een gezonde marge.

Generatiekloof

De waarde en terugverdientijd komen onder druk en leeftijdsverschil lijkt steeds meer op een generatiekloof. Peter gaat samen met zijn oom op zoek naar een partner, buiten de familie. Lang verhaal kort; de gevonden partner bleek uiteindelijk geïnteresseerd in een 100% belang om daarmee een betere grip op gehele keten te krijgen. Daarmee komt er een einde aan het familiebedrijf.

Iedereen blij zou je zeggen. Ja toch: Bedrijf is verkocht voor een mooie prijs. Oom kan met pensioen en Peter kan met de verkoop van zijn aandelen zijn nieuwe business opzetten!

De juiste balans

Toch blijft het binnen de familie onwennig. Er is wederzijds respect en er worden geen verwijten over en weer gemaakt. Maar feit is wel dat men toch met andere verwachtingen ooit is begonnen aan een overname binnen de familie. Nu is het zoeken naar de juiste balans, dat komt weer goed.

De overtuiging dat je bedrijf altijd verkoop-klaar dient te zijn, niet dat je het hoeft te verkopen maar alsof je het op korte termijn wilt verkopen heeft Peter geholpen in zijn keuze om voor andere organisaties hulp te bieden bij het implementeren van veranderingen. Niet als familielid maar als vertrouwd adviseur voor de familie.