Bij KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling fungeren buitenstaanders als klankbord, en dat werkt

KuiperArnhem

Familiebedrijf KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling heeft jaren geleden op eigen initiatief een Raad van Commissarissen geïnstalleerd. Een goede zet, want het is niet alleen een waardevol klankbord, de Raad van Commissarissen heeft het bedrijf ook door de bouwcrisis heen geholpen. Nu is de gezamenlijke focus op verdere groei.

Bob Winters, algemeen directeur van KuiperArnhem, nam in 2017 het stokje van zijn vader Hans Winters over. Hij kwam aan de leiding van een familiebedrijf met een goed functionerende Raad van Commissarissen. Toen Hans Winters nog aan het hoofd stond, had hij deze Raad van Commissarissen al statutair vastgelegd. Vader en zoon zijn ervan overtuigd dat het goed is dat relatieve buitenstaanders als klankbord fungeren.

Nadruk op advisering

Naar de letter van de wet adviseert én controleert een Raad van Commissarissen. In sommige gevallen is zelfs goedkeuring van een RvC vereist. Doordat KuiperArnhem op vrijwillige basis heeft gekozen voor een RvC, ligt de nadruk op advisering. De directie wijkt slechts om zwaarwegende redenen af van de adviezen. Anders dan een externe consultant is een Raad van Commissarissen niet alleen deskundig, maar tegelijkertijd voor vele jaren verbonden aan een onderneming, waardoor de betrokkenheid groot is. Hoewel een RvC doorgaans vier tot vijf keer per jaar bijeenkomt, zijn de contacten tussen de directie van KuiperArnhem en de raad veel frequenter. Er wordt regelmatig, ook buiten kantooruren, “geklankbord”.

KuiperArnhem meer dan eeuw springlevend

Dit oudste zelfstandige bouwbedrijf van Arnhem, opgericht in 1902, heeft zich ontwikkeld tot een innovatieve, vooruitstrevende onderneming. KuiperArnhem bouwt en ontwikkelt, restaureert en renoveert in opdracht van onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, institutionele beleggers en voor eigen risico. Het maatschappelijk betrokken bedrijf kijkt verder dan het bekende en is voortdurend op zoek naar vernieuwingen om de kwaliteit van de processen en het eindproduct te verbeteren.

Raad brengt deskundigheid en netwerk in

Anders dan een externe consultant is een Raad van Commissarissen niet alleen deskundig maar Bob Winters: ‘Onze Raad van Commissarissen telt drie leden. Ze hebben ieder een andere achtergrond en elke achtergrond sluit aan bij de uitdagingen van ons bedrijf voor de komende jaren. Ze brengen deskundigheid en een voor ons relevant netwerk in. In het verleden heeft de raad ons uitstekend geholpen om door de bouwcrisis heen te komen. Op dit moment is de blik vooral op verdere groei gericht en spelen we in op trends als digitalisering en verduurzaming. De samenstelling van onze Raad is daar dan ook op afgestemd.’

Wat doet een Raad van Advies?

Ondernemers die het belang van regelmatig advies onderkennen, kunnen het advies ook structureren in een Raad van Advies (RvA) in plaats van in een Raad van Commissarissen. Een Raad van Advies is een bestuursorgaan met gemiddeld 3 leden dat meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar komt en dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming. Leden kunnen interne en/of externe adviseurs zijn maar ook familieleden. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies.