De BOR regeling – creatieve oplossingen?

Bijeenkomst VNO-NCW

De Bedrijfsopvolgingsregeling (kortweg BOR ) is regelmatig onderwerp van gesprek. Niet alleen bij ondernemers maar ook bij de politiek. Met de gedachte in het achterhoofd dat de meeste ondernemers prima in staat zijn om belasting te betalen bij bedrijfsopvolging, al dan niet terecht, ligt een versobering van de BOR op de loer.

Zoals bekend biedt de BOR belastinguitstel, geen afstel. In een besloten-  rondetafel -bijeenkomst van familiebedrijven werd door Grietje Frederiks en Dounia de Jonge (Mazars) de schenkingsaspecten van de BOR besproken en de mogelijkheden optimaal gebruik te maken van belasting uitstel. Bijkomende juridische aspecten werden toegelicht door Marel Blaak en Klaas-Albert Veerbeek (beiden notaris bij Dirkzwager). Het gaat dan onder andere over het certificeren van aandelen, de werking van een STAK en de juridische afsplitsing. Dit alles leidde tot een bijzonder leerzame avond waarbij de intimiteit voldoende ruimte bood om individuele vragen te beantwoorden en nieuwe inzichten op te doen. Eén daarvan betrof de toepassing van de BOR waarbij het in sommige gevallen wellicht beter is om er geen gebruik van te maken.