De kansen en mogelijkheden van een MKB bedrijf worden beperkt door de DGA

De kansen en mogelijkheden van een MKB bedrijf worden beperkt door de DGA

Toen ik bij ABN AMRO werkte was de stelling al: ‘niet de zekerheden zijn belangrijk bij kredietverlening, maar de kwaliteit van het management’. Een mooie stelling. Maar we wisten niet goed hoe we hier mee om moesten gaan en verstrekten vervolgens voornamelijk kredieten waar de dekking goed van was. Hoe moesten we de kwaliteit van de directie meten? Voor mij het begin van een zoektocht.

In de vakliteratuur is hier niet veel over te vinden. De meeste boeken gaan over grote bedrijven; multinationals. En binnen multinationals werkt dat anders. Die zijn niet afhankelijk van een enkele directeur.  Een directeur van Philips kan vervangen worden door een andere directeur, daarmee verandert het bedrijf vaak niet wezenlijk.

Maar de DGA van een familiebedrijf vervangen leidt tot een ander bedrijf.

De DGA is de spil. Bijvoorbeeld: als je bij het maken van een businessplan, geen rekening houdt met de persoonlijkheid, competenties en motivaties van de DGA  kan je het beter laten. Als het plan er al komt, zal het niet tot uitvoering komen.

En dat beseffen de meeste ondernemers (en adviseurs) onvoldoende.

Weet u waar u echt goed in bent en waar niet? Wat is nu eigenlijk uw karakter? Wat is uw ambitie? En waar komt die vandaan? Naar mijn idee noodzakelijke aspecten om goed te kunnen functioneren.

Zeker als het gaat om een bedrijfsoverdracht. De kinderen hebben vrijwel per definitie een andere persoonlijkheid, competenties en ambitie dan hun vader (of moeder). En een overname leidt dan ook vrijwel altijd tot een andere cultuur. Niet per se tegen de cultuur die hun vader heeft meegebracht, maar in ieder geval anders. Simpelweg omdat de opvolger een ander persoon is. Daar inzicht in geven helpt. Waar zijn ze verschillend? Hoe communiceren ze? Hoe overleggen ze? En hoe nemen ze besluiten?  Daar over praten, daar van gedachten over wisselen. Soms met hulp van een buitenstaander. Dat helpt.

Het orakel van Delphi wist het al: Ken U Zelve (en hou daar rekening mee)! Een boeiend proces. Een hobbelig pad. Maar de moeite waard. Ken  uzelf. Ken de ander. En onderzoek hoe uw persoonlijkheid, competenties en ambitie op welke manier en bij welke markten kan worden ingezet? De juiste fit. Te weinig ondernemers werken hier aan.

Ik kom het steeds weer tegen. DGA’s die worstelen met het vinden van de juiste richting van hun bedrijf. DGA’s die zich afvragen of ze nog wel binnen hun eigen bedrijf passen. DGA’s die hun bedrijf verkopen/overdragen en wat anders gaan doen.

Mijn eigen ervaring?

Ik heb het autoschadebedrijf van mijn vader verkocht en mijn eigen carrière gevolgd. Soms denk ik hoe het zou zijn gegaan als ik wel het bedrijf had overgenomen. Maar dan realiseer ik me weer hoe nu de samenwerking met mijn vader in het onroerend goed verhuur bedrijf is (ik werk daar één dag per week). Ieder vanuit onze eigen competenties. Soms naar ons beider tevredenheid, soms met veel gedoe. Voor één dag in de week goed te doen. Al botst het zelfs dan flink.

Ik ken inmiddels mijn kansen en mogelijkheden. Laat mij maar inspireren, adviseren en assisteren. Dat hoort bij mij. En om de rijdende rechter te citeren; ‘daar moet u het mee doen’. En dat geldt ook voor u DGA.