De SLIM regeling

Bright Inc

Kennispartner Bright Inc over de SLIM regeling

Wij zijn met ingang van 1 januari jl. toegetreden als kennispartner voor het Gilde voor Gelderse Familie bedrijven. Wij kijken ernaar uit om jullie binnenkort persoonlijk te ontmoeten.  Graag willen wij jullie al attenderen op onderstaande regeling omdat onze eerste fysieke ontmoeting pas plaatsvindt nadat het tijdvak voor aanvraag van deze regeling al is verlopen. Daarom alvast op voorhand dit bericht aan u.

De SLIM regeling

Het ministerie van SWZ heeft op 1 maart een nieuw aanvraagtijdvak geopend voor SLIM subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt door tot 31 maart 17:00 uur.

Ondernemingen die gebruik wensen te maken van deze SLIM regeling dienen snel te reageren zodat je mogelijk in aanmerking komt voor 80 % van de investering tot een maximum van EUR 25.000,–.
Mochten jullie gebruik willen maken van de SLIM regeling dan is snel handelen nodig.

We voegen de link naar het ministerie toe over de SLIM subsidie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Wij werken samen met een partij die alle expertise in huis heeft en het aanvraag proces kan ontzorgen .

Slim concreet toegepast

Deze subsidie is goed in te zetten voor het ontwikkelen van een leer en ontwikkelcultuur in uw organisatie, bijvoorbeeld voor:

A: Doorlichting van je onderneming uitmondend in een opleiding of ontwikkelplan en het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte.
B: Het verkrijgen van loopbaan of leer/ontwikkeladviezen t.b.v. de werkenden in de onderneming of in het samenwerkingsverband
C: Het ondersteunen in het begeleiden/invoeren van een methode om kennis vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

We begrijpen van het bestuur dat er veel vraagstukken bestaan op het gebied van bedrijfsopvolging. We hebben speciaal voor ondernemers met dit vraagstuk een op maat programma ontwikkeld wat binnen de SLIM subsidie uitgevoerd kan worden. Dit programma bestaat uit 3 concrete onderdelen:

  1. “Wie ben ik als ondernemer”. Je hebt je succesfactoren en eigen kwaliteiten als ondernemer in kaart gebracht en je weet wat je met je bedrijf wilt.
  2. “Wie is mijn gezin”.  Welke kwaliteiten hebben mijn gezinsleden en in welke rollen kunnen zij optimaal tot hun recht komen. Welke ambities en belangen zijn er binnen het gezin. Wat is een goed proces om de volgende stap in bedrijfsopvolging vorm te geven.
  3. “Wie is mijn ondernemingsteam”. We brengen in kaart welke kwaliteiten teamleden hebben en hoe de bedrijfsvoering optimaal kan plaats vinden. We creëren een goed beeld wie van de teamleden van nature leiderschaps- en of ondernemerskwaliteiten bezitten.

Vanuit  deze drie onderdelen hebben we een goed totaal beeld van aanwezige capaciteiten kwaliteiten ambities. In een vervolgproces kunnen gesprekken gevoerd worden om de bedrijfsovername concreet en duurzaam te laten plaatsvinden.

Voor vragen kan te allen tijde met ons contact worden opgenomen.


Bright Group B.V.
Maarten Laros en Marco Verhagen