Familiebedrijven Award 2020 wordt verplaatst

Geachte lezer, op de eerste plaats wensen wij u ook namens ons bestuur een gezond en succesvol 2021 toe.
Een jaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten.

Afgelopen week bleek dat er een aantal onoverkomelijke problemen zijn om de Award uitreiking voor het Beste Gelderse Familiebedrijf 2020 op 3 februari door te laten gaan. Corona blijkt nu nog een te grote spelbreker en het perspectief op verlichting van de lockdown op zeer korte termijn is beperkt. Dit heeft ons doen besluiten om de bijeenkomst op 3 februari te verplaatsen. Om zo weinig mogelijk risico te lopen hebben we daarbij gekozen voor woensdag 24 november 2021.
De locatie, bij het familiebedrijf Robbers en van den Hoogen, het programma met de bijdragen van de sprekers blijven ongewijzigd.

Zet u alvast de datum van 24 november in uw agenda? Meer info en aanmelden.

Het programma met de ronde tafel-, netwerk- en themabijeenkomsten is voor het nieuwe jaar al bijna rond. Op onze site en via deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de komende bijeenkomsten.