Gelijkgestemden ontmoeten

Gelijkgestemden ontmoeten

Familiebedrijven doen het goed, maar zijn soms ook kwetsbaar. Het Gelders Familiebedrijven Gilde biedt hen een netwerk om ervaringen uit te wisselen.

Gelijkgestemden ontmoeten

Solide, loyaal, betrokken. Dat is doorgaans het beeld dat mensen van een familiebedrijf hebben. Niet voor niets worden familiebedrijven vaak de ruggengraat van onze economie genoemd. Jos Willemsen, accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Rijk van Nijmegen snapt wel waarom. ‘De wil om er het beste van te maken is bij familiebedrijven enorm groot. Daarom denken wij als bank graag met een familiebedrijf mee over goede oplossingen, bijvoorbeeld bij investeringen. Wij beseffen dat familiebedrijven niet inwisselbaar zijn en dat je ze moet koesteren, want bij maar weinig organisaties zie je zo/n betrokkenheid en inzet als bij familiebedrijven. Ook op maatschappelijk vlak. Ze zijn vaak sterk geworteld in de lokale samenleving, met sponsoring of andere initiatieven. Daarnaast kennen ze de stad of het dorp en de bewoners vaak erg goed en hebben ze een indrukwekkend lokaal en regionaal netwerk.’

Belangen

Dat wat doorgaans de kracht van een familiebedrijf vormt, kan soms ook een achilleshiel zijn, vertelt Ben van Moerkerk van het Gelders Familiebedrijven Gilde. ‘Betrokkenheid en loyaliteit kunnen ook te ver gaan. Bij voorbeeld als je een niet goed functionerend familielid steeds maar de hand boven het hoofd houdt, omdat ontslag van een familielid wel erg harteloos is en bovendien misschien gedoe binnen de familie veroorzaakt. Of als je de onderlinge taakverdeling niet helder vaststelt en geen fatsoenlijke gesprekkencyclus met de medewerkers organiseert omdat “alles toch altijd goed is gegaan”. Sommige bedrijven hebben daar nog wel een professionaliseringsslag in te maken. Ondernemen met familie kan nu eenmaal gecompliceerd zijn.’ Volgens gildecollega Michel Matthijsse is dit goed te verklaren vanuit de verschillende componenten die samen het familiebedrijf bepalen. Je hebt te maken met de onderneming, met de familie, maar ook met eigendom. Die componenten overlappen elkaar ook op een bepaald punt; de directeur van een familiebedrijf heeft zowel met het bedrijf als onderneming te maken als met de familie- en eigendomskant. Er spelen kortom verschillende belangen die elkaar in de weg kunnen gaan zitten en waardoor een ondernemer in een spagaat kan komen. En juist omdat de onderneming iets van de familie is, komt er veel meer emotie bij kijken dan bij andere bedrijven.’

Ben van Moerkerk: ‘Dat wat doorgaans de kracht van een familiebedrijf vormt, kan soms ook een achilleshiel zijn.’

Netwerk

Van Moerkerk en Matthijsse, beiden van huis uit consultant, merkten dat bij veel familiebedrijven deze complexiteit speelde en dat er behoefte was om deze met elkaar te delen. Samen met Paul Hofstede en Hans Wennekes richtten ze daarom vorig jaar het Gelders Familiebedrijven Gilde op. Van Moerkerk: ‘Het gilde is een netwerk van familiebedrijven in heel Gelderland waarvan de leden elkaar vier keer per jaar kunnen ontmoeten en waar ze kennis kunnen verwerven, steeds op locatie bij een lid van het Gilde. Het gilde is nadrukkelijk geen businessclub, maar een ongecompliceerd samen zijn van ondernemers die vaak hetzelfde meemaken. Ze delen hun ervaringen, stellen elkaar vragen en kunnen zo veel van elkaar leren. Ze lopen immers tegen dezelfde zaken aan.’ De leden zijn tot nu toe erg enthousiast over de bijeenkomsten, vertelt Matthijsse. ‘Een student heeft onderzoek gedaan onder de 45 leden die het gilde inmiddels telt. De deelnemers aan de bijeenkomsten vinden het prettig onder gelijkgestemden te zijn met wie ze alles kunnen delen. Ze hoeven zich niet beter voor te doen dan ze zijn. Natuurlijk mogen ze ook hun succesverhalen vertellen en natuurlijk ontstaat er spontane business, maar het gaat erom dat ze eerlijk en open de ervaringen van hun ondernemerschap delen met elkaar. Bovendien is het goed om te kunnen klankborden met anderen; dat komt de kwaliteit van het ondernemen ten goede, blijkt uit onderzoek. Of dat nu met een vertrouwenspersoon is, een Raad van Advies of met een gilde zoals wij hebben opgericht.’

Vertrouwenspersoon

Ook Frank Dekkers, algemeen directeur van installatiebedrijf DKC en daarnaast Raad van Advieslid van het Gelders Familiebedrijven Gilde, heeft zo’n vertrouwenspersoon. ‘Samen met mijn broer, die technisch directeur is, run ik ons bedrijf. Hij is echter een techneut pur sang en minder bezig met de bedrijfsvoeringskant. We hebben ieder onze eigen aandachtspunten. Met onze HRM’er kan ik gelukkig heel goed sparren over alles wat mij bezighoudt binnen ons bedrijf. Een fijn idee dat er iemand binnen het bedrijf is, die ik alles kan toevertrouwen en van wie ik ook goede feedback krijg.’ Toen Dekkers gevraagd werd om zitting te nemen in de Raad van Advies van het Gelderse Familiebedrijven Gilde, hoefde hij dan ook niet lang na te denken. ‘Ik weet vanuit eigen ervaring wat de meerwaarde is van een goede sparringpartner en als ondernemer van een familiebedrijf ken ik de behoeften van de gildeleden. Daar kan het gilde zijn voordeel mee doen.’

Community

Ook Rabobank Rijk van Nijmegen vindt het gilde een mooi initiatief, dat bovendien goed aansluit op de visie van de Rabobank. ‘Het gilde vormt een echte community, waarin mensen elkaar verder kunnen helpen. Wij als bank helpen mensen ook graag verder. Daarom willen we als bank een verbindende rol uitdragen in de lokale en regionale samenleving’, legt Willemsen uit. Hoe de samenwerking tussen de Rabobank en het Gelders Familiebedrijven Gilde precies vorm gaat krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. ‘De Rabobank is natuurlijk geen familiebedrijf en kan daarom geen lid worden van het gilde, maar wij dragen het een warm hart toe en hopen iets voor het gilde te kunnen betekenen met onze kennis, expertise en ons netwerk. Zo gaat de Rabobank samen met BDO Accountants & Adviseurs en het Erasmus Centre for Family Business de komende jaren wetenschappelijk onderzoek doen naar familiebedrijven om deze beter te begrijpen en nieuwe inzichten op te doen. Daarmee kunnen we familiebedrijven ondersteunen, bijvoorbeeld via een kennisplatform dat de verbinding maakt met én tussen familiebedrijven.’

Bijeenkomst

Op 15 september vindt de volgende bijeenkomst van het Gelders Familiebedrijven Gilde plaats. Deze keer bij Berko Kompressoren in Wijchen. Kijk voor meer info op www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl.

 

frank dekkers DKC

 

Groeien door vallen en opstaan

Frank Dekkers wist het al van kinds af aan, maar voor zijn broer was het allerminst vanzelfsprekend om het familiebedrijf van hun vader over te nemen. Toch gebeurde dat in 1993, toen Dekkers senior zijn zaak, die hij samen met zijn vader had opgericht, overdroeg aan Frank en zijn broer Roland. Frank werd algemeen directeur, Roland technisch directeur en Dekkers senior bleef verbonden als adviseur. Sinds de oprichting in 1962 is het installatiebedrijf – toen J.M. Dekkers & zoon, nu DKC Totaaltechniek – uitgegroeid tot een onderneming met circa honderd medewerkers. ‘Hoewel dat met vallen en opstaan is gebeurd, want ook wij hebben de crisis gevoeld. Maar we staan er nog steeds en doen het goed.’ Mede dankzij zijn vaders wijze raad. ‘Mijn vader drukte ons op het hart om het bedrijf anders te gaan inrichten. Daarom hebben we een plattere organisatie ontworpen met drie afdelingen: Koudetechniek, Installatietechniek en Service & Onderhoud.’ Of het bedrijf in de familie blijft, weet Frank niet. ‘Zowel mijn kinderen als die van mijn broer hebben nog geen expliciete belangstelling getoond. We gaan geen druk opleggen, het moet hun eigen keuze zijn.’