Geslaagde bijeenkomst bij Bakkerij Hilvers

Bakkerij Hilvers

Dat iedereen iets met brood en banket heeft bleek wel op de bijeenkomst bij Bakkerij Hilvers. Een bijeenkomst weer anders dan alle anderen.

De aftrap was een rondleiding door de bakkerij verzorgd door André en zoon Wouter. Wouter werkt naast zijn eigen bedrijf 30 uur in de bakkerij. Daarnaast zijn er nog twee zonen van André die gezamenlijk de ambitie hebben het bedrijf op een later moment over te nemen.

Bewuste keuzes

Hilvers is een bakkerij die bewuste keuzes maakt:

  • ze zijn op zondag gesloten;
  • kiezen ervoor om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een arbeidsplaats te bieden;
  • bakken extra broden voor de voedselbank;
  • alles wat aan etenswaar overblijft, een bestemming te geven;

En er ook voor kiest om op de bijeenkomst van het Gilde met alle directieleden en twee van de drie opvolgers aanwezig te zijn. Niet eerder werden er zoveel en uiteenlopende vragen gesteld door de deelnemers.