Het ontwerp van de Award 2021

Het ontwerp van de Award 2021

Het ontwerp van de Award 2021

Op 24 november werd de Award voor het Beste Gelderse Familiebedrijf 2021 uitgereikt. Een mooi evenement met een dito winnaar. De winnaar sleepte niet alleen de erkenning in de wacht maar ook de bijbehorende prijs. Op veler verzoek willen we deze prijs graag toelichten. Het betreft een ontwerp van de Duivense kunstenaar Maarten van der Geest (www.maartenvandergeest.nl) waarbij hij zich heeft laten inspireren door kenmerken van een familiebedrijf. Een wijdvertakte boom, stevig verankerd in de grond (de maatschappij). De takken weerspiegelen de verschillende familieleden waarbij een prominente rol voor de founders is weggelegd. De buitenste takken symboliseren de nieuwe generatie aan wie het familiebedrijf – te zijner tijd- wordt doorgegeven.

Een eenvoudig wit papiertje

Het maakproces begon met een eenvoudig wit papiertje. Daarna volgt de productie en tot slot het eindresultaat. Graag laten wij u dit nog even van dichtbij zien.