Hoe familiebedrijven verder komen met een Raad van Advies

GFG Familiebedrijf Spronk Bakkerijmachines

Weinig Nederlandse familiebedrijven hebben een Raad van Advies, in 2012 slechts 4%*. Tegelijkertijd zijn bedrijven die wél met een Raad van Advies werken, hier opvallend tevreden mee. Welke meerwaarde heeft een Raad van Advies? De derde generatie van familiebedrijf Spronk Bakkerijmachines legt het uit.

Toen enkele jaren geleden Spronk Bakkerijmachines overging van de tweede op de derde generatie, wilden ze dit proces optimaal laten verlopen. Ze deden een beroep op externe adviseurs met verschillende expertises. Dat beviel zo goed, dat de gedachte ontstond om dit structureel te maken door een Raad van Advies op te richten.

Hoe bakker Gerard Spronk per toeval overstapte op bakkerijmachines

Opa Gerard Spronk bakte brood voor de inwoners van Andelst. Nadat een collega-bakker was gestopt, kreeg Gerard zijn bakkerijmachines aangeboden. Omdat hij ze niet allemaal nodig had, plaatste hij een advertentie die veel reacties kreeg. Zo ontstond familiebedrijf Spronk Bakkerijmachines. Met de handel in bakkerijmachines bleek ook behoefte aan technisch onderhoud en reparaties. Zoon Johan Spronk, werktuigbouwkundige, repareerde voor vader de bakkerijmachines. Gezamenlijk bouwden ze het bedrijf uit tot een showroom en werkplaats, en leidden ze een breed team aan servicemonteurs op. Inmiddels telt het familiebedrijf 17 werknemers en is het in handen van de derde generatie. Arno, Harm en Henry Spronk vullen elkaar met hun verschillende achtergronden goed aan, al verwachten ze met een Raad van Advies nog verder te komen.

‘Een Raad van Advies brengt meer evenwicht in discussies aan’

‘De Raad van Advies is nog niet officieel geformaliseerd’, vertelt Henry Spronk. ‘Wel zijn de adviseurs een aantal keer bijeen geweest, waarbij niet alleen strategische vragen maar ook operationele thema’s aan de orde kwamen. Voor ons is de ideale samenstelling van de nieuwe Raad drie leden, waarvan twee extern en een vanuit de familie.’
Harm Spronk vult aan: ‘We hebben nut en noodzaak van een Raad ervaren, doordat de leden meer evenwicht kunnen aanbrengen in de discussies die Henry, Arno en ik onderling hebben. Een nieuwe Raad kan ons adviseren op strategische thema’s. We bevinden ons in een krimpende markt en heroverwegen onze positie. Voor de externe invulling zoeken we vooral kennis op het gebied van veranderkunde en marktbewerking. We zijn ervan overtuigd dat het aanpassingsvermogen het succes van een onderneming bepaalt. Daar moet de Raad van Advies ons bij gaan ondersteunen.’

Wat doet een Raad van Advies?

Een Raad van Advies is een bestuursorgaan met gemiddeld 3 leden dat meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar komt en dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming. Leden kunnen externe adviseurs zijn maar ook familieleden. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies.

Foto: Henry, Arno en Harm Spronk (vlnr)

*Judith van Helvert- Beugels, juni 2018, De Raad van Advies als Kameleon