Hoe Robbers & van den Hoogen de expertise van een Raad van Advies waardeert

Robbers & an den Hoogen Marcel Donders

Wijnhuis Robbers & Van den Hoogen is een van de weinige Nederlandse familiebedrijven met een Raad van Commissarissen. Ze hebben er heel goede ervaringen mee en kunnen het ieder familiebedrijf aanraden. De vorm gaan ze binnenkort wel veranderen, het wordt een Raad van Advies. Marcel Donders, algemeen directeur van het wijnhuis, vertelt waarom.

Het wijnhuis is al langere tijd vertrouwd met een Raad van Commissarissen. Hoewel het niet strikt noodzakelijk is, gelet op de omvang van de onderneming, is statutair voorzien in een Raad van Commissarissen en is deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Raad is met zorg samengesteld om een meerwaarde te zijn bij de uitdagingen van de onderneming.

Robbers en Van den Hoogen sinds 1992 hofleverancier

De directie van Wijnhuis Robbers & Van den Hoogen is sinds enkele jaren in handen van Marcel en Astrid Donders. Ze zijn de vierde generatie in dit familiebedrijf opgericht in 1842. Een van de oudste wijnhuizen van Nederland en sinds 1992 hofleverancier. Ze combineren moderne bedrijfsvoering met stijl en traditie. Persoonlijke aandacht voor en het koesteren van hun klanten en relaties zit bij Marcel en Astrid en hun 15 medewerkers in de genen.

De overstap naar Raad van Advies

De huidige Raad van Commissarissen telt drie leden en heeft vooral een adviserende rol, minder een controlerende. Dat is ook de belangrijkste reden dat dit familiebedrijf de Raad van Commissarissen gaat vervangen door een Raad van Advies. De Raad van Advies zal drie tot maximaal vijf leden gaan tellen. De samenstelling zal een weerspiegeling zijn van de expertises die het wijnhuis nodig heeft om ook in de toekomst succesvol te zijn.

Even op de stoel van de ondernemer

Marcel Donders: ‘De Raad van Commissarissen is zeer betrokken en heeft ons op diverse terreinen geadviseerd. Zoals over de herziening van de organisatiestructuur, de bemensing en onze marktpositionering. Uiteraard heeft de Raad van Commissarissen ook een mening over de jaarlijkse begroting en de behaalde resultaten. We hebben er kortom heel goede ervaringen mee. Omdat we het accent op proactieve advisering willen leggen en minder op controle, kiezen we nu voor een Raad van Advies. De focus moet liggen op strategische kansen, zowel offline als online. De Raad van Advies mag best even op de stoel van de ondernemer gaan zitten om vanaf die stoel onze kansen te identificeren. Alleen maar goed voor dit familiebedrijf. Hoe meer expertise, hoe meer kansen.’

Wat doet een Raad van Advies?

Een Raad van Advies is een bestuursorgaan met gemiddeld 3-5 leden dat meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar komt en dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming. Leden kunnen interne en/of externe adviseurs zijn. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies.