Innovatie noodzakelijk, maar dan wel met meervoudige waardecreatie!

Intensieve Ronde Tafel sessie

Tijdens een intensieve Ronde Tafel sessie op 11 september j.l. werden deelnemende familiebedrijven door docent/ondernemer Frank Croes meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van innovatie. Innoveren is van alle tijd. Waar voorheen werd geïnnoveerd volgens een lineair model is de huidige trend circulariteit. Afval bestaat niet meer. Reststromen vormen input voor een nieuwe productiecyclus. En daarbij gaat het zeker niet meer om uitsluitend hogere winst maar vooral om ‘meervoudige waardecreatie’. Aan de hand van concrete voorbeelden werd dit door Frank toegelicht.

Verduurzaming

Uiteraard werden ook de deelnemers bevraagd naar hun specifieke aanpak. Gerrit Hesselink (Hesselink Koffie) benadrukte nog eens hun aanpak van verduurzaming van de gehele organisatie om de claim te kunnen maken van ‘duurzaam CO2 neutrale’ koffie. Peter Erren (Erren Recondition) draagt met zijn bedrijf in directe zin bij aan vermindering van verspilling maar ook door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meervoudige waardecreatie dus.

Ook een keer deelnemen?

Wilt u ook eens deelnemen aan een Ronde Tafel bijeenkomst? Volg onze agenda!