Nut en noodzaak Raad van Advies

Nut en noodzaak Raad van Advies
Gelders Familiebedrijven Gilde CFO Capabel

CFO Capabel, een van de partners van het Gilde, helpt (familie-) bedrijven met het verbeteren van de financiële gezondheid en toekomstbestendigheid door het inzetten van ervaren en gedreven CFO’s en CEO’s. De 15 partners zijn zowel op full-time als op parttime basis inzetbaar. Sinds vorig jaar hebben zij hun dienstverlening uitgebreid met advisering bij het oprichten en inrichten van een Raad van Advies.  

De Beer Group

Aan de hand van de ervaringen van familiebedrijf De Beer International geven Dick Tool en Peter Waterman van CFO een presentatie over het nut van een Raad van Advies en vergelijken deze ook met de rol die een Raad van Commissarissen heeft. In 2013 zijn de broers Mark en René gestart met hun RvA. Zij raakten geïnspireerd tijdens het programma dat Hogeschool Windesheim in die periode organiseerde.  Op jonge leeftijd hebben beide broers het bedrijf van vader overgenomen. Er bleek al snel een behoefte om, ook buiten de familie, te kunnen sparren over (groei) strategieën en om meer met de toekomst bezig te zijn. Daardoor ‘ben je ook meer in staat om aan in plaats van in je bedrijf te werken’. Zoekprofielen werden opgesteld en er zijn drie terreinen bepaald waar men extra ervaring en kennis voor zou willen binnen halen. Uiteindelijk zijn de 3 toegevoegde leden binnen de adviesraad expert op verschillende terreinen. Samen met de directie en soms het management erbij worden 5 keer per jaar vraagstukken als groei ambitie, buy-and-built strategieën en internationalisering besproken.

De leden van de raad zijn gezocht binnen het eigen netwerk en dat van Windesheim. Ook de huisbankier en accountant zijn gevraagd of zij geschikte leden kennen. Bij voorkeur wil men geen mensen die een directe relatie met of belang bij het bedrijf hebben. Regelmatig het functioneren van de raad evalueren is belangrijk, zeker als deze voor een langere termijn wordt geïnstalleerd. Vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt en zijn de belangrijke zaken geformaliseerd.

Persoonlijke ervaringen van de deelnemers

De deelnemers van de themabijeenkomst noemen de RvA ook wel de hulplijn bij dillema’s en zij zetten de leden ook in bij gesprekken met externe financiers, strategische partners of familieleden. Deze rol van gespreks-  of procesleider dwingt de directie een stapje terug te doen en zij kan daardoor meer op afstand en weloverwogen standpunten bepalen of (moeilijke) beslissingen nemen. Een  RvA is voor sommige familiebedrijven toegankelijker dan de inzet van een adviesbureau dat veelal tijdelijke consultancy bieden. 

De agenda voor de gesprekken met de raad worden door de directie opgesteld. Cijfers, belangrijke updates en zaken waar men op dit moment mee worstelt, worden vooraf gedeeld.  Leden van de raad stellen kritische vragen die weer tot goede discussies kunnen leiden.  De dynamiek van de bijeenkomsten met de Raad levert ook een stok achter de deur voor een directie om meer te triggeren op de belangrijke zaken en minder op de dagelijkse hectiek. De gegeven adviezen wegen zwaar mee in de te nemen beslissingen van de directie. 

Een proactieve rol van de Raad kan er toe leiden dat thema’s als persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling maar ook de relatie en communicatie met de familieleden op de agenda komen. Een RvA geeft een solide uitstraling van familiebedrijven naar buiten toe, intern worden stabiliteit en toename van het ‘reflecterend vermogen’ genoemd als bijkomende pluspunten.

Een pro actieve Raad zal de juiste vragen stellen, tegengas geven en de profielen zijn zeker geen kopieën van de directie. Zij zal ook oog hebben voor het belang van de historie en rol van de vorige generatie en familieleden binnen of buiten het bedrijf 

Uit onderzoek blijkt dat slecht 4% van de bedrijven zich laat bijstaan door een RvA, terwijl onderzoek heel duidelijk aantoont dat er bewezen en grote toegevoegde waarde.

Er zijn duidelijke verschillen tussen een raad van advies en de in sommige gevallen verplichte raad van commissarissen.

Bij een RvA bepaalt de directie taken, rollen en verantwoordelijkheden waardoor er meer vrijheidsgraden zijn in deze rollen en de betekenis voor de organisatie. De ondernemer blijft bij een dispuut altijd in de lead en worden zaken meer situationeel bepaald. Bij een RvC zijn de omvang, rol en bevoegdheden strakker beschreven en bepaald.

Meer informatie?

Op onze site zijn diverse artikelen te vinden waarin familiebedrijven vertellen over de beweegredenen en ervaringen met een RvC of RvA. Indien er behoefte is aan een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze partners dan horen wij dat graag en helpen we met het maken van een afspraak met de juiste persoon.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks een update van het laatste nieuws rondom het Gelders Familiebedrijven Gilde. Door op “Inschrijven” te klikken geeft u aan akkoord te zijn met het ontvangen van mailings door het Gelders Familiebedrijven Gilde (opt-in). In elke mailing kunt u zich ook weer afmelden (opt-out). Voor meer info verwijzen we u naar onze privacyverklaring.