Onderzoek netwerkuitwisseling en -overdracht

onderzoek netwerkuitwisseling en -overdracht

Ondernemen doe je niet alleen. Onderzoek laat zien dat netwerkuitwisseling en -overdracht cruciaal is voor de innovatiekracht van familiebedrijven. We weten alleen niet hoe een netwerk wordt overgedragen en/of hoe de opvolger een eigen netwerk opbouwt.

Inzicht in bestaande netwerken

In samenwerking met de provincie Gelderland en het Gelders Familiebedrijven Gilde, doet het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van de Hogeschool Windesheim daarom onderzoek naar het proces van netwerkoverdracht tussen generaties bij familiebedrijven. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de kenmerken van de bestaande netwerken van de zittende en opvolgende generaties en de uitwisseling van contacten tussen generaties onderling. We zijn geïnteresseerd in de verschillende netwerkcontacten (formeel vs informeel,  offline vs online), de omvang van de netwerkcontacten, het belang van de netwerkcontacten en de uitkomsten van de netwerken.

Doet u mee?

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan ons onderzoek. Deelname houdt in:

  • een interview met één van de huidige directieleden en de beoogd opvolger die al is toegetreden tot het MT in de komende weken;
  • een herhaling van de eerste ronde interviews over ruim een half jaar;
  • gedurende een maand een wekelijkse korte vragenlijst via whatsapp voor de overdrager en de beoogd opvolger over de contacten die in de voorgaande week hebben plaatsgevonden.

Deelname levert inzichten op voor uzelf maar u helpt ook mee om kennis te ontwikkelen waar we andere ondernemers van familiebedrijven verder mee kunnen helpen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Ben van Moerkerk.