Valt er nog wat te verbeteren binnen het familiebedrijf?

GFG communicatie en eigendom

Over communicatie en eigendom bij familiebedrijven

Op het vlak van communicatie en eigendom is er nog flink wat te verbeteren bij familiebedrijven. Een goed familiestatuut of handvest voorkomt een hoop conflicten en vergroot de toekomstbestendigheid van de onderneming.

Financieel gezien heeft de grote meerderheid van de familiebedrijven een meer solide positie dan anders geleide bedrijven. Qua strategie doen zij bovendien ook niet onder voor andersoortige bedrijven. Alleen reageren zij doorgaans wat minder flexibel op veranderingen. Governance en overdracht zijn bij de meeste familiebedrijven redelijk tot goed geregeld. Maar op het vlak van communicatie en eigendom is er nog flink wat te verbeteren. De mate waarin de familie wordt geïnformeerd, betrokken en georganiseerd is de achilleshiel bij veel familiebedrijven. Slecht 7% van de familiebedrijven is op alle vlakken toekomst bestendig. Met name de grotere en internationaal actieve familiebedrijven zijn goed voorbereid op de toekomst. Alleen de communicatie op het familiair vlak zou professioneler moeten worden aangepakt.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het ING Economisch Bureau en MKB Nederland in samenwerking met KPMG en FBNed.

Family governance

Goede communicatie en vastlegging van onderlinge afspraken is binnen de families van groot belang. Niets is zo lastig als praten met je eigen familie en je denkt vaak al te weten wat de ander denkt. Regelmatig wordt er om gevoeligheden heen gedraaid. Bij veel familiebedrijven heeft de formele structuur geen prioriteit. Er wordt dan ook vaak geroepen dat de afspraken voldoende in het hoofd zitten en dat men het wel met elkaar eens is. Als het er op aan komt, valt dat in de praktijk meestal flink tegen.

Als de familie groot en complex is, kan een familieraad uitkomst bieden. Grotere familiebedrijven zijn altijd professioneler geleid dan kleinere. Maar ook kleinere ondernemingen doen er verstandig aan om een familiestatuut of handvest op te stellen. Daarin staat uitgewerkt hoe de family governance het beste vormgegeven kan worden en hoe kinderen in het bedrijf kunnen komen en op termijn eventueel eigenaar kunnen worden van de zaak. Een goed familiestatuut of handvest voorkomt een hoop conflicten binnen de familie en vergroot de toekomstbestendigheid van de onderneming. Daarnaast kiezen ook steeds meer familiebedrijven er voor om vrijwillig een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies in te stellen.

Bij het vormgeven van de governance kan het verstandig zijn om objectief en onafhankelijk advies van buitenaf in te winnen.

Bronnen: artikelen uit Financieel Dagblad en De Financiële Telegraaf van april 2015

Met dank aan De Rendtmeesters voor het delen van dit artikel (www.derendtmeesters.nl)