Over het Gilde, voor Gelderse familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bijzonder! Meer dan vijfenvijftig procent van de bedrijven in ons land staan geregistreerd als een familiebedrijf. Met elkaar vormen deze bedrijven de ruggengraat van de Nederlandse economie. Dit komt omdat familiebedrijven bijzonder sterke kanten hebben. Men kan stellen dat er sprake is van een hoge mate van betrokkenheid en inzet, een persoonlijke band tussen directie en medewerkers, een hoge mate van medewerkers loyaliteit, een stabiele cultuur, een focus op langere termijn en korte communicatielijnen.

Typische familiebedrijven thema’s

Maar familiebedrijven kennen ook zwakkere kanten. Door de vermenging van familie, bedrijf en eigendom is het moeilijk de rationele en emotionele vraagstukken van elkaar te scheiden. Privé en zakelijke belangen lopen door elkaar en er zijn individuele, zakelijke en familiaire belangen. Dit komt tot uiting bij de typische familiebedrijven thema’s zoals bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, visie- en strategieontwikkeling, professionalisering van organisatie & bestuur, samenwerking en (latente) conflicten. Daarnaast dienen zich, ingegeven door het huidige economische klimaat, nieuwe uitdagingen aan. Markten verschuiven en worden transparanter, de internationalisering neemt toe, omzetten en marges komen onder druk te staan en de wetgeving veranderd in een snel tempo. Zaken die bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van het familiebedrijf en in een kans dienen te worden omgezet.

Het Gilde

Wij dragen de familiebedrijven in Gelderland een warm hart toe en denken dat het mogelijk is om de toekomstige continuïteit van het familiebedrijf beter af te dekken. Door Gelderse familiebedrijven, kennispartners en de overheid samen te brengen binnen een platform dat we het Gilde hebben genoemd.

  • Het platform biedt Gelderse ondernemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, inspireren en verbinden, elkaar te helpen (‘ondernemers helpen ondernemers’), elkaar beter te leren kennen.
  • Het platform biedt de gelegenheid tot kennisdelen: kennisnetwerk.
  • Het platform biedt specifieke kennis gericht op zowel de uitdagingen van de onderneming alsook van de ondernemer / familie. De kennis wordt aangereikt via onze website, seminars, trainingsmodules, coaching, intervisietrajecten, expertbijeenkomsten (gericht op ICT, Facilitair, Finance, HRM, Transitie, Bedrijfsopvolging, Marketing).

Doelgroep van het Gilde

Uitgangspunt bij de opzet van het Gilde is dat het exclusief moet zijn en een duidelijke toegevoegde waarde moet bieden t.o.v. reguliere business clubs / belangenbehartigers. Daartoe stellen we de volgende voorwaarden:

  1. De onderneming voelt zich betrokken bij Gelderland.
  2. Voor middelgrote en grote familiebedrijven.
  3. Het lidmaatschap is voorbehouden aan de dga (persoonlijke titel).
  4. Onderneming moet passen binnen de groep door zich open op te stellen en actief mee te doen (subjectief criterium).

Eén van de doelstellingen van het Gilde is om in 3 jaar uit te groeien naar een platform met 200 leden. Dit geldt voor kleine respectievelijk grote familiebedrijven.

Doelgerichte kennis

Het Gilde staat open voor en werkt samen met diverse partijen vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Als wij ook uw interesse hebben gewekt en u meer informatie wenst over het lidmaatschap of de mogelijkheid tot participeren in Het Gilde kunt u zich wenden tot één van de directieleden.

Bekijk één van onze bijeenkomsten