Overheidssubsidie voor professionalisering

gfg-eu-embleem_esf

Overheidssubsidie voor professionalisering

Beste Ondernemer,

Om als organisatie goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang te professionaliseren. Via het Europees Sociaal Fonds kunnen werkgevers subsidie ontvangen om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur. Hiervan is maar liefst 50% subsidiabel. De regeling is geopend vanaf 14 november tot en met 25 november. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is daarom van belang om deze tijdig in te dienen.

Verbeterprojecten

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling moeten gericht zijn:

  • Verbeteren en borgen werkprocessen;
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
  • Organisatiescan;
  • Ontwikkelen aannamebeleid;
  • Opzetten functieprofielen;
  • Ontwikkelen beoordelings- en functioneringssysteem (HR-cyclus);
  • Ontwikkelen talent development programma (opleidingsbeleid);
  • Ontwikkelen arbeidsvoorwaardenbeleid;
  • Gezond en veilig werken (arbo, ziekteverzuim en vitaliteit);

Voor meer informatie kan je bellen of mailen naar Michel Matthijsse.

Telefoon 0646112469 of matthijsse@geldersfamiliebedrijvengilde.nl