Familiebedrijven in Nederland - onderzoek CBS

Familiebedrijven in Nederland – onderzoek CBS

Met een financiële bijdrage uit het COSME Programma (2014-2020) van de Europese Unie heeft het CBS aan nieuw statistisch basismateriaal gewerkt over familiebedrijven in Nederland. In deze publicatie over familiebedrijven van het CBS wordt een beeld geschetst van het belang van familiebedrijven voor de economie.

GFG-nooteboom

Voormalig bankier vindt tweede carrière in het zware transport

Deze week viert trailerbouwer Koninklijke Nooteboom Groep zijn 135-jarig bestaan. Drie dagen zijn voor de viering uitgetrokken, te beginnen op donderdag. De sfeer rond het jubileum zal ongetwijfeld goed zijn, want het bedrijf staat weer op de rails. Het was een opmerkelijke overstap in 2011. Financieel specialist Marinka Nooteboom verruilde als 39-jarige de wereld van […]

GFG-Gelderland

Inspirerende bijeenkomst provincie Gelderland

– Uitnodiging – Geachte deelnemers van het Gelders Familiebedrijven Gilde, Dat familiebedrijven bijzonder zijn hoeven we u niet te vertellen. Dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie én maatschappij ook niet. Maar dat zij voor bijzondere uitdagingen staan evenmin. Onze provincie Gelderland wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen […]

Uitnodiging lectorale rede Anita Van Gils

Uitnodiging lectorale rede Anita Van Gils

– Uitnodiging – Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de lectorale rede en de officiële installatie van Anita Van Gils als lector Familiebedrijven bij Windesheim, kennisinstelling voor hoger onderwijs en onderzoek in Zwolle en Almere.

GFG kuiperarnhem

Nieuwe directie KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

17 januari 2017 — Persbericht KuiperArnhem