Fusie Gelders Familiebedrijven Gilde en Gelders Familiebedrijven Genootschap

Het Gilde, platform voor Gelderse familiebedrijven

Het Gilde, platform voor Gelderse familiebedrijven

Tijdens de uitreiking van de Awards voor het Beste Gelderse Familiebedrijf op dinsdagavond 22 november door de Commissaris van de Koning, John Berends, werd ook bekend dat het Gelders Familiebedrijven Gilde en het Gelders Familiebedrijven Genootschap gezamenlijk verder gaan onder de nieuwe naam Het Gilde, platform voor Gelderse familiebedrijven.

Zowel het Gilde als het Genootschap zetten zich al meerdere jaren in voor Gelderse familiebedrijven. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van een platform waar familiebedrijven elkaar kunnen treffen en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Gelderse economie. Immers, onze provincie telt ruim 45.000 familiebedrijven, goed voor 277.000 banen.

Samen staan we sterker aldus de nieuwe voorzitter van het bestuur, Laurens Stigter. We hopen en verwachten verder te kunnen groeien naar 150-200 leden. Groei heeft een doel, namelijk versterking van het aanbod maar ook nog meer netwerkmogelijkheden en uitwisseling van kennis voor onze deelnemers”.

“We bieden mooie netwerkbijeenkomsten, ruimte voor intensieve kennisuitwisseling tijdens kleinschalige bijeenkomsten, volop ruimte voor kennismaking met andere familiebedrijven, het opdoen van inspiratie, leren van elkaar en leren van onze kennispartners” alsdus medebestuurslid Marcel Donders.

De directie van Het Gilde wordt gevoerd door Hans Wennekes en Ben van Moerkerk.

Voor verdere informatie:
Hans Wennekes, wennekes@geldersfamiliebedrijvengilde.nl, 06 51 87 21 53
Ben van Moerkerk, vanmoerkerk@geldersfamiliebedrijvengilde.nl , 06 53 37 78 02

Het Gilde, platform voor Gelderse familiebedrijven