Perspectieffonds Gelderland

Perspectieffonds Gelderland

Ook familiebedrijven verlangen naar perspectief! 

Familiebedrijven hebben een sterke oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen en willen graag een rol spelen bij het vinden van uitdagingen voor de toekomst. Daarvoor is soms geld nodig. En goede raad. Maar ook samenwerking. Oost NL kan hierin wellicht voorzien. Omgekeerd zijn er familiebedrijven met voldoende middelen op de plank welke voor transitieopgaven kunnen worden ingezet. Ook hier kan Oost NL wellicht bij behulpzaam zijn.

Het onlangs opgerichtte Perspectieffonds kan interessant zijn voor zowel investeerders als ook ondernemers met plannen. Lees hieronder verder! 

Perspectieffonds Gelderland

Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) is in 2021 opgericht en focust zich op het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. PFG is echter meer dan alleen een investeringsfonds. PFG is een combinatie van ontwikkelkracht, kapitaal én de mogelijkheid tot een onrendabele top subsidie, wat maakt dat PFG in haar aanpak én mogelijkheden uniek is. Kansrijke, maatschappelijk relevante maar risicovolle businesscases kunnen met het PFG-instrumentarium ontwikkeld én tijdens een eventuele eerste onrendabele exploitatiefase, gefinancierd worden.

PFG investeert vanaf EUR 5 miljoen (maximaal 50%) in impactvolle businesscases wat betekent dat de totale financieringsbehoefte minimaal EUR 10 miljoen bedraagt. Wij zijn voor de invulling van deze financieringsvragen op zoek naar co-investeerders.

Heeft u interesse om met Oost NL het verschil te maken op de genoemde thema’s of ziet u kansen in een samenwerking?

Voor meer informatie of specifieke fondsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Pieter Dillingh (pieter.dillingh@oostnl.nl) of Freek Welling (freek.welling@oostnl.nl)

Of kijk op www.oostnl.nl/perspectieffonds