Startups met generaties ervaring

Startups met generaties ervaring

Over de ‘coronarenaissance’ van het familiebedrijf

Dagelijks ontmoet ik de ondernemers achter startups, scaleups en mkb-bedrijven. Ondernemers die werken aan de toekomst in brede zin. Waar vaak veel aandacht uitgaat naar de innovatie bij de groep snelgroeiende startups en scaleups, zie ik juist dat innovatie en een toekomstgerichte blik juist nog vaker tot succes leidt bij het mkb. En daarbij zijn juist familiebedrijven een mooi voorbeeld, deze groep weet zich goed te herpakken na de eerste coronahobbels.

Gevoelsmatig kan het contrast bijna niet groter. De dynamische startupwereld tegenover traditionele familiebedrijven. Toch is dat beeld gechargeerd en valt dat in de praktijk wel mee. De weg naar duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap loopt van het verleden naar de toekomst en succesvolle bedrijven staan met één been in beide werkelijkheden. Juist familiebedrijven blijken goed voort te kunnen bouwen op een stevig fundament.

Structurele voordelen

Familiebedrijven hebben bepaalde structurele voordelen. Ze zijn vaak meer solvabel, hebben minder vreemd vermogen en het commitment van de aandeelhouders kan haast niet groter. Daarbij komt dat er vaak meer aandacht voor continuïteit is. Dat maakt dat familiebedrijven, die niet minder hard zijn getroffen door corona, er over het algemeen wel beter mee kunnen omgaan. En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn ze ook behoorlijk wendbaar. Want ook hier krijgt innovatie een plek. Op dat punt ontmoet ik ze vaak.

Veel vaker een succes dan een gemiddelde startup of scaleup

Als ik hen spreek blijkt dat ondernemers van familiebedrijven de blik naar buiten hebben gericht en daar veel verandering zien. Kansen, bedreigingen en alles daartussen. Maatschappelijke transities, verduurzaming, digitalisering. Ze staan bij menig familiebedrijf hoog op de agenda. En juist vanuit een stevige basis en nuchter ondernemerschap, krijgen de gevonden kansen handen en voeten. Het blijkt namelijk dat deze ondernemers soms wat langer doen om het besluit te nemen om te innoveren, maar als ze de stap zetten, ze het veel vaker tot een succes maken dan een gemiddelde startup of scaleup.

Startups met generaties aan ervaring

Ik geloof dat ondernemers het verschil maken en dat dankzij hun innovatie zij Nederland steeds een beetje beter maken. En wat blijkt, familiebedrijven zijn hier uitstekend toe in staat. Zij innoveren dynamisch als een startup met continuïteit in het achterhoofd, zoals je van een familiebedrijf mag verwachten. Eigenlijk zijn het startups met generaties aan ervaring!