Subsidiemogelijkheid ESF

GFG Subsidiemogelijkheden ESF

Subsidiemogelijkheid ESF – 50% subsidiemogelijkheid op adviseurs

Er komt weer een subsidiemogelijkheid aan in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Subsidie voor adviezen die leiden tot productieve, gemotiveerde en gezonde medewerkers.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

De subsidiemogelijkheid bedraagt 50%.

Wacht niet te lang want de pot is beperkt en de aanvraag moet half oktober zijn ingediend om een kans te maken op het subsidiegeld.

Voor meer informative zie https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Of neem contact op met:

Michel Matthijsse, matthijsse@GeldersFamiliebedrijvenGilde.nl of bel 088-2771866/0646