Terugblik Ronde Tafel 28 januari

Gelders Familiebedrijven Gilde Ronde Tafel Toekomst

Tijdens de thema bijeenkomst van 28 januari hadden we aan de ronde tafel meer dan 500 jaar ervaring binnen familiebedrijven aanwezig: dat aantal ontstaat wanneer je de jaren dat de deelnemende familiebedrijven bestaan bij elkaar optelt. Het thema van de avond was het “Optimaliseren van het familiebedrijf voor de lange termijn”.

Internationaal onderzoek en ervaringen

Kennispartner Mazars liet zien hoe de meeste waarde op de lange termijn gecreëerd kan worden. Aan de hand van internationaal onderzoek onder familiebedrijven, de ervaringen van Kees de Heus en Joyce Gadema en de inzet van Optimize werden de belangrijkste succesfactoren duidelijk. Dankzij inbreng van de aanwezige familiebedrijven ontstond er een interactieve avond waarbij ook ruimte was voor persoonlijke vragen.

Het vermogen om te veranderen

Duidelijk was wel dat de deelnemers al stappen hebben gezet richting de optimalisatie van hun bedrijven en de focus hebben op een langetermijnvisie van hun organisatie. Waarbij intern oog is voor KPI’s als EBITDA, rendement op activa en liquiditeit. Maar net zo belangrijk voor een onderneming is het hebben van een koers met visie, doelstellingen, duidelijk HRM beleid en het vermogen om te kunnen veranderen.

Achteraf gaven de deelnemers aan dat deze bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar is en dat meer ondernemers hier nut bij hebben.

Op verzoek zijn de presentatie en de whitepaper beschikbaar. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij voldoende interesse deze thema bijeenkomst nogmaals te organiseren. Stuurt u hiervoor een e-mail aan: wennekes@geldersfamiliebedrijvengilde.nl.