Versobering bedrijfsopvolgingsregels raakt familiebedrijven

ABNAMRO familiebedrijf bedrijfsopvolging

Op 18 mei 2020 heeft het Ministerie van Financiën 169 concrete bouwstenen aangereikt om ons belastingstelsel beter en eenvoudiger te maken. Politieke keuzes heeft de overheid nog niet gemaakt. De huidige regels voor bedrijfsopvolgers van met name familiebedrijven moeten het ontgelden: ze kunnen worden versoberd of zelfs afgeschaft. Met als gevolg dat bedrijfsopvolgers meer belasting gaan betalen.

Lagere bedrijfswaarde als gevolg van de coronacrisis

Deze beleidsopties kunnen voor meer urgentie zorgen bij de afweging om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Een lagere bedrijfswaarde als gevolg van de coronacrisis kan een ander argument zijn. De bedrijfsopvolger kan het bedrijf dan overnemen tegen een lagere waarde en bedrijfswinsten kunnen dan eerder bij hem of haar terechtkomen. Aangezien volgens het CBS zo’n driekwart van de bedrijven een familiebedrijf is, kunnen de huidige omstandigheden en nieuwe wetgeving bij bedrijfsoverdracht veel economische impact hebben. Het overdragen van het bedrijf moet echter wél verstandig zijn. Ook andere afwegingen en (belasting)aspecten kunnen daarbij een rol spelen.

Lees het volledige artikel…

Beeld: ABN AMRO