Waarom familiebedrijf Bumé Bouw en Onderhoud niet meer zonder dit klankbord wil

Bume

Bij familiebedrijf Bumé Bouw en Onderhoud in Westervoort vormen de broers Nico en Frans Budel de directie. Zij delen visie, strategisch beleid, organisatorische aangelegenheden en belangrijke investeringsvoorstellen met een zogeheten STAK, te vergelijken met een Raad van Advies. Dit klankbord werkt uitstekend voor Bumé.

Bumé telt ruim 85 medewerkers. Daardoor is de onderneming geen structuur-vennootschap (pas vanaf 100 medewerkers) en is een Raad van Commissarissen niet verplicht. Om toch een klankbord te hebben, is een STAK ingericht, wat staat voor Stichting Administratiekantoor. De STAK heeft niet alleen het voordeel van een adviesorgaan en klankbord, maar biedt ook continuïteitswaarborgen voor onvoorziene omstandigheden.

Tweede generatie aan het roer

In 2001 namen de broers Nico en Frans Budel het familiebedrijf over van Budel sr, de oprichter van het bedrijf in 1976 . Hij laat zich nog regelmatig zien in het bedrijf. Daar waar Frans zich vooral bezighoudt met bouw en ontwikkeling, richt Nico zijn aandacht op beheer en onderhoud. Oorspronkelijk was de naam aannemingsbedrijf Bumé B.V. , maar sinds het familiebedrijf zich in 2019 in Westervoort vestigde, zijn de diverse labels waaronder het bedrijf bekend was samengevoegd tot één merknaam: Bumé Bouw en Onderhoud

Directie neemt adviezen serieus

Algemeen directeur Nico Budel: ‘Formeel gaat het om een STAK-bestuur, maar wij noemen het in de wandelgangen een Raad van Commissarissen. Het heeft voor ons uitstekend gewerkt voor, tijdens en na het proces van bedrijfsopvolging. En daarna ook tijdens een aantal overnames. De bestuursleden brengen advies uit en deze adviezen schuiven we niet zomaar terzijde. We nemen ze serieus.’ Oorspronkelijk waren er vijf bestuursleden, inmiddels zijn het er drie. Zij komen drie keer per jaar bijeen en vergaderen aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Uiteraard wordt er genotuleerd. Anders dan een onafhankelijke Raad van Advies, hebben ook de huidige directieleden van Bumé zitting in het STAK-bestuur. Daarmee vertoont het enige overeenkomsten met het Angelsaksische model van een ‘one-tier- board’ met daarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Raad van Advies

Ondernemers die het belang van regelmatig advies onderkennen kunnen het structureren in een Raad van Advies (RvA). Een Raad van Advies is een bestuursorgaan met gemiddeld 3 leden dat meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar komt en dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming. Leden kunnen externe adviseurs zijn maar ook familieleden. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies.