Waarom Royal Barenbrug elk familiebedrijf een Raad van Commissarissen toewenst

Royal Barenbrug

De familie achter Royal Barenbrug deed afgelopen jaar een stap terug. De eigenaren Bastiaan en Frank Barenbrug stapten over van de Raad van Bestuur naar de Raad van Commissarissen. In deze Raad van Commissarissen laten ze het geluid van de familie doorklinken, adviseren ze en treden ze op als klankbord.

Een wereld aan mogelijkheden. Dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen: smakelijk en gezond voeder met hoge voedingswaarden voor vee, fijn bladig en aantrekkelijk groen gras voor parken en tuinen, langzaam groeiend gras voor grasvelden of sterk gras voor sportvelden en recreatie. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds. Barenbrug Groep is inmiddels wereldleider en ontving in 2004 het predicaat koninklijk. Hoewel het hoofdkantoor nog steeds in Nijmegen is gevestigd, telt het bedrijf achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling, en zijn er ruim 800 medewerkers werkzaam.

Controle, advies en klankbord

Het bedrijf met de naam van de oprichter is eigendom van de gelijknamige familie. Op 1 juli 2019 stapten de eigenaren van het bedrijf, Bastiaan en Frank Barenbrug, over van de Raad van Bestuur naar de Raad van Commissarissen en werd John Thijssen de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De huidige Raad van Bestuur bestaat daardoor volledig uit externen, dat wil zeggen niet-familieleden. Zoals voor de meeste grote ondernemingen geldt, is ook Barenbrug een zogeheten structuurvennootschap en daardoor gehouden om een Raad van Commissarissen te hebben. De wet kent aan een Raad van Commissarissen een aantal rechten toe, waaronder benoeming en ontslag van directie, goedkeuren van begroting en vaststellen van jaarrekening. Het gaat echter niet alleen om controle, maar minstens zo belangrijk om het adviseren en optreden als klankbord voor de directie.

Toegevoegde waarde van externen groot

De huidige Raad van Commissarissen van Barenbrug telt vijf leden waaronder drie externen. Bastiaan en Frank Barenbrug vullen aan en laten het geluid van de familie doorklinken. De klankbordrol van de Raad van Commissarissen richt zich op de huidige en toekomstige uitdagingen van het bedrijf, waarbij thema’s als digitalisering, groei en duurzaamheid aan de orde zijn. Bastiaan Barenbrug: ‘In mijn vorige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur had ik veel waardering voor de rol en het functioneren van de Raad van Commissarissen. Ook als onze onderneming niet verplicht zou zijn om een Raad van Commissarissen te hebben, zou ik er toch voor kiezen om een Raad in te richten. De toegevoegde waarde van externen voor ons familiebedrijf is groot en belangrijk. Je voorkomt het vormen van tunnelvisie en je kan ideeën en plannen openlijk sparren. Twee weten altijd meer dan één! Ik zou dan ook ieder ander (familie)bedrijf een Raad van Advies of Commissarissen toe wensen. Het heeft ons veel gebracht en dat doet het nog steeds.’

Ook een Raad oprichten? Het Gilde geeft raad!

De start van een Raad van Advies of Raad van Commissarissen vereist een goede voorbereiding. Hoe wordt het juridisch vormgegeven? Wat zijn de bevoegdheden van een Raad? Hoe ziet het profiel van een Raad eruit? Over welke kennis dient een lid van een Raad te beschikken? Enzovoorts. Het doel van het Gilde is om het familiebedrijven mogelijk te maken van elkaar te leren. Meerdere familiebedrijven hebben de stappen al gezet voor een Raad en zijn graag bereid hun ervaringen met u te delen. Neem contact met ons op als u een familiebedrijf met Raad wilt leren kennen.