het grote loslaten - beljon en westerterp

Het grote loslaten

Als een ondernemer mij vraagt of ik hem kan helpen bij de vraag of zijn zoon of dochter geschikt is om het bedrijf over te nemen, stel ik hem altijd de wedervraag; ‘Ben je daar zelf wel emotioneel aan toe?’ Rationeel weten ondernemers dat zij hun opvolging moeten gaan regelen en hun zestigste verjaardag is […]

IFERA 2018 Family Business Day

IFERA 2018 Family Business Day

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van de Hogeschool Windesheim is er trots op dat zij dit jaar het IFERA congres organiseren op de campus in Zwolle. https://ifera.org/ifera-2018-conference/ IFERA is het wereldwijde netwerk van onderzoekers op het gebied van familiebedrijven. In de eerste week van juli zullen meer dan 150 onderzoekers uit de hele wereld samen komen […]

nijmegen business

Familiebedrijven leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de economie

Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker een band met lokale toeleveranciers en lokale verenigingen. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie.

Overgrootvader begon familiebedrijf, maar wie volgt papa op?

HERVELD – Familiebedrijven zijn voor Gelderland erg belangrijk, zowel voor de economie als voor de leefbaarheid. En daarom moet er geld komen om die bedrijven een extra steuntje in de rug te geven. Want er zijn soms grote problemen die hun voortbestaan in gevaar brengen.

gfg barenbrug nijmeegs ondernemer

Groei en groeistrategie – verslag van de bijeenkomst

Op donderdag 5 oktober troffen de leden van het Gelders Familiebedrijven Gilde elkaar bij het bekende internationale graszadenbedrijf Barenbrug.